Go to main content.

See Brilliantly

Older man and youth taking selfie photo

Snažíme sa byť svetovým lídrom v zlepšení starostlivosti o zrak a v inováciach produktov pre jasné a ostré videnie, pretože keď ľudia dokonale vidia, dokonale žijú.

Zameranie našej firmy

Naše vedenie má silné základy v špičkových inováciách a prevratných technológiách, čím transformujeme spôsob liečby očných chorôb a stavov očí. Máme najširšiu ponuku produktov pre starostlivosť o zrak v odvetví a naše produkty sa delia do dvoch oblastí: očná chirurgia (“Surgical“) a starostlivosť o zrak (“Vision Care“).

Blurred background-image

Divízia Surgical

Blurred background-image

Divízia Surgical

Ponúkame komplexné porfólio pre očnú chirurgiu, čím očným chirurgom umožňujeme dosahovať tie najlepšie výsledky u pacientov. Naše portfólio chirurgických produktov zahŕňa technológie a prostriedky pre kataraktovú, retinálnu, glaukómovú a refrakčnú chirurgiu. Vyvíjame a vyrábame špičkové vnútroočné šošovky na liečbu sivého zákalu a refrakčných chýb, ako je presbyopia a astigmatizmus. Ponúkame tiež pokročilé viskoelastické chirurgické roztoky, chirurgické sety a ďalší spotrebný materiál pre očnú chirurgiu.

Blurred background-image

Divízia Vision Care

Blurred background-image

Divízia Vision Care

Sme jedným z najväčších výrobcov kontaktných šošoviek a produktov starostlivosti o kontaktné šošovky. Naše portfólio Vision Care ponúka rozsiahlu škálu denných jednorazových kontaktných šošoviek, mesačných kontaktných šošoviek na opakované použitie a šošoviek zvýrazňujúcich farbu očí. Do nášho portfólia patria aj produkty starostlivosti o oči, ktoré sa zameriavajú na liečbu suchého oka.

 
Lepší prístup ku kvalitnej starostlivosti o zrak
V mnohých lokalitách po celom svete je kvalitný systém starostlivosti o zrak často obmedzený alebo nie je dostupný vôbec. Preto spolupracujeme s organizáciami a podpornými programami, ktoré pomáhajú zlepšiť prístup k udržateľnej starostlivosti o zrak pre pacientov na celom svete. Výsledkom je, že státisíce pacientov s nekvalitnou starostlivosťou v oblasti zraku majú prístup ku kvalitnej starostlivosti o zrak, ku ktorej by sa inak nedostali.
 

Zodpovedné obchodné praktiky

Máme záväzok prejavovať sa čestne vo všetkom, čo robíme. To, čo v spoločnosti Alcon robíme, je zásadne dôležité pre to, aby sme ľuďom pomáhali lepšie. To, ako sa správame na pracovisku, trhu a v spoločnosti, určuje náš úspech ako firmy. Veríme, že je dôležité naše obchody viesť čestne a morálne a v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami a požiadavkami odvetvia.

Kódex správania v obchodnom styku

Náš Kódex správania v obchodnom styku ("Kódex") slúži ako základ nášho programu pre čestnosť a dodržiavanie predpisov. Definuje, za čím stojíme a ako vykonávame našu obchodnú činnosť. Očakáva sa, že všetci zamestnanci a členovia správnej rady povedú spoločnosť v súlade s požiadavkami nášho kódexu.

Linka pomoci pre etiku

V rámci našej kultúry, kde sa nikto nemusí báť ozvať, spoločnosť Alcon podporuje svojich zamestnancov a očakáva, že sa budú pýtať a budú hlásiť pochybnosti v oblasti etiky. Kontaktujte člena vedenia, personálneho oddelenia, Compliance a právneho oddelenia alebo linku pomoci pre etiku spoločnosti Alcon. Linka pomoci spoločnosti Alcon je nezávisle spravovaná, dôverná online a telefonická služba dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni v niekoľkých jazykoch. Obavy možno hlásiť anonymne prostredníctvom linky pomoci. Podrobnosti k nahlasovanie získate na stránkach: Alcon.Ethicspoint.com
 


Kontaktné údaje

 

Adresa

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. – o.z.
Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, Slovakia

 

Objednávky zákaznícky servis:
tel: 0800 611 116
e-mail: [email protected]

 

Kontakt pre hlásenia nežiaducich udalostí a technických sťažností zdravotnických pomocôk:

e-mail: [email protected]

 

Vo svojej správe uveďte prosím:

  • Celý názov produktu?
  • Číslo šarže / sériové číslo (ak máte ťažkosti s jeho nájdením, postupujte podľa týchto pokynov)?
  • Aká bola vaša skúsenosť?
  • Dátum udalosti?
  • Ktoré oko (oči) bolo / boli zapojené?
  • Bol potrebný lekársky zásah?
  • Problém bol vyriešený?

Po prijatí vašej správy vás budeme čo najskôr kontaktovať, aby sme skontrolovali dostupnosť produktu a poskytli vám potrebné pokyny na odber vzoriek. Pred vrátením produktu počkajte na tieto pokyny. Môžete tiež podať sťažnosť na produkt alebo nežiaducu udalosť na +421239183425.

Ťažkosti s produktom/ Spätná väzba

 

Kliknite na tlačidlo vyššie pre presmerovanie na interaktívny formulár v angličtine na odoslanie sťažnosti na produkt alebo hlásenie nežiaducej príhody.